Rudus


Rudus Oy on johtava kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yhtiö. Ruduksen laadukkaat ja kestävät tuotteet ovat mukana siellä, missä rakennetaan vastuullisesti pitkäikäistä ja viihtyisää ympäristöä, taloja ja infraa.

Rudus on lähellä asiakasta. Suomessa se tarkoittaa laajaa toimipisteverkostoa; 66 betonituote- ja valmisbetonitehdasta ja n. 90 kiviainesten tuotantoaluetta eri puolilla Suomea. Lisäksi Ruduksella on noin 30 kierrätyspistettä ympäri Suomen. Ruduksella työskentelee innostunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka vastaa mielellään kysymyksiin liittyen tuotteisiimme sekä palveluihimme ja opastaa tarvittaessa tuotteiden valinnassa.

Ruduksen toiminnassa korostuu vastuullinen, kestävän kehityksen periaatteita noudattava soranotto. Kiviainestoimituksissamme huomioidaan myös kuljetusmatkojen optimointi.

Rudus jatkokäsittelee rakennusalan kivipohjaiset tuotteet

Uusiolassa sijaitseva Kierrätyksen toimipiste vastaanottaa, varastoi ja jatkokäsittelee käytöstä poistettuja kivipohjaisia rakennusmateriaaleja: betoniteollisuudesta ja rakennustyömailta syntyvää purku- ja ylijäämäbetonia ja maa-ainesta sekä kallion louhinnasta ylijäänyttä louhetta. Kaikki vastaanotetut kierrätysmateriaalit jatkokäytetään 100-prosenttisesti.

Materiaali hyödynnetään muun muassa raaka-aineena tuotteiden valmistuksessa, maantäytöissä tai siitä tehdään uusiotuotteita.

Uusiolasta lähtee eteenpäin jo nyt hiilinegatiivisia kierrätystuotteita: betonimurskeella ja kierrätyslouheella on todennettu hiilikädenjälki. Näillä osaltaan autetaan asiakkaita pääsemään omiin ilmastotavoitteisiinsa. Kaikki tämä tarkoittaa, että Uusiolasta hyötyvät ympäristön lisäksi myös rakennuttajat, yritykset ja asukkaat, jotka pääsevät kulkemaan ympäristökestävästi rakennetuilla teillä, pihoilla ja puistoissa.

Kierrätystuotteilla voidaan korvata neitseellisiä luonnonmateriaaleja ja vähentää materiaalimenekkiä. Tuotteiden hiilikädenjälkeä kasvattamassa ovat kotimaisuus, betonin osalta hiilinielut sekä logistisesti järkevät kuljetusmahdollisuudet.

Uusiolasta hyötyvät ympäristön lisäksi myös rakennuttajat, yritykset ja asukkaat, jotka pääsevät kulkemaan ympäristökestävästi rakennetuilla teillä, pihoilla ja puistoissa.

Lue lisää Ruduksesta: rudus.fi

Scroll to Top